Uputa br. 9/16 za uporabu statusa ovlaštenog pošiljatelja