Uputa br. 44/16 o povratu i otpustu carinskog duga 

Prilog 1 Upute br. 44/16

29.04.2016. | pdf (425kb)

Prilog 2 Upute br. 44/16

29.04.2016. | doc (169kb)

Prilog 3 Upute br. 44/16

29.04.2016. | doc (28kb)