Prijevozna sredstva

Privremeni uvoz prijevoznog sredstva

Privremeni uvoz prijevoznog sredstva (osobni automobil, motocikl, plovilo, letjelica) redovno registriranog u trećoj zemlji za privatnu uporabu odobrava se sukladno Aneksu C Konvencije o privremenom uvozu.Pravo na uvoz imaju osobe s uobičajenim prebivalištem na teritoriju treće države, dakle i domaće osobe koje uobičajeno prebivaju u trećoj državi zbog osobnih ili profesionalnih razloga, odnosno imaju uobičajeno mjesto stanovanja u inozemstvu, što dokazuju radnom dozvolom ili dozvolom boravka u trećoj državi.

Korištenje motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU

Vidjeti: Obavijest građanima o korištenju motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU na području Republike Hrvatske na internet stranici Carinske uprave.