Postupak s plovilima koja nakon dana pristupanja RH EU ulaze u Republiku Hrvatsku

anom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju (01. srpnja 2013.), područje Republike Hrvatske je postalo dio jedinstvenog carinskog područja Europske unije (EU) unutar kojeg je kretanje roba slobodno.

Međutim plovila koja u teritorijalno more Republike Hrvatske uplovljavaju iz međunarodnih voda obvezna su podvrgnuti se graničnoj kontroli te carinskoj službi prijaviti robu kupljenu izvan EU koja se prevozi na brodu, a premašuje količine ili vrijednost propisanu za oslobođenje od plaćanja carine.

Plovila koja EU rezidenti kopnenim putem unose u RH iz drugih država članica nisu predmet carinske kontrole.

Unatoč gore navedenom carinska služba ima pravo obavljati nasumične i povremene provjere plovila u pogledu statusa samog plovila ili robe koju prevoze.

U slučaju osnovane sumnje da se radi o plovilu koje nema status robe Zajednice, a vlasnik, odnosno korisnik plovila nema pravo na postupak privremenog uvoza, od vlasnika plovila će se zahtijevati da dokaže status svog plovila. Status plovila se može dokazati podnošenjem T2L isprave, potvrde poreznog tijela, računa na kojem je iskazan PDV, odnosno druge isprave kojom se dokazuje da je PDV plaćen u jednoj od država članica EU.

Izneseno znači da nemate zapreka doći sa svojim plovilom u Republiku Hrvatsku.