Uvoz vina, mošta, soka od grožđa i grožđa

U skladu s Uredbom Komisije (EZ) br.555/08 te Odlukama 2005/394 EU-CH, 2006/232 EU-SAD i 2019/136 EU-JP, puštanje u slobodni promet pošiljaka vina, mošta i soka od grožđa iz trećih zemalja uvjetovano je, uz određena izuzeća, podnošenjem certifikata i analitičkog izvješća izdanog od strane nadležnog tijela u zemlji podrijetla, odnosno odgovarajućeg popratnog dokumenta u slučaju uvoza iz Švicarske, Sjedinjenih Američkih Država ili Japana.
Informaciju o obveznosti podnošenja jednog od navedenih dokumenata kao uvjeta za uvoz i drugim uvjetima vezanih uz iste, sadržana je u TARIC-u kao mjera „Puštanje u slobodni promet" gdje su predmetne isprave prikazane šiframa:

  • C652 (popratni dokument za prijevoz proizvoda od grožđa i vina) - u slučaju uvoza iz Švicarske ili Sjedinjenih Američkih Država
  • C080 (pojednostavnjeni VI 1 obrazac) ili C081 (samocertifikat proizvođača) - u slučaju uvoza iz Japana
  • C014 (VI 1 dokument) ili C015 (VI 2 izvadak) - u slučaju uvoza iz ostalih trećih zemalja.


Detaljne informacije vezane uz carinsko postupanje pri uvozu vina, mošta i soka od grožđa mogu se naći u priloženom Pojašnjenju o primjeni propisa Carinske uprave Središnjeg ureda, Sektora za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo br. 12 CTVP od 24.5.2016. i Dopuni Pojašnjenja br. 12 CTVP od 01.02.2019. - uvoz vina iz Japana.