Upravljanje carinskim kvotama

Pod upravljanjem carinskim kvotama podrazumijeva se niz mjera i procedura kojima se osigurava ispravna i jedinstvena primjena carinskih kvota. U zakonodavstvu Europske unije postoje dvije osnovne metode za upravljanje carinskim kvotama i to:
 
 • prema kronološkom redu datuma prihvaćanja carinskih deklaracija (tzv. “first come – first served“ kvote, u daljnjem tekstu: FCFS kvote).
Detaljnije informacije o ovom načinu upravljanja kvotama mogu naći u Pojašnjenjima o primjeni propisa - Carinske kvote
 
 • sustavom uvoznih dozvola za poljoprivredne proizvode (tzv. licenčne kvote).
  Temeljni propisi koji uređuju ovaj način upravljanja carinskim kvotama su:
  • Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda (SL L 347/20.12.2013.) i sve njene izmjene i dopune
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1237 od 18. svibnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o primjeni sustava uvoznih i izvoznih dozvola (SL L 206/30.7.2016.) i sve njene izmjene i dopune,
  • Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1239 od 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sustava uvoznih i izvoznih dozvola (SL L 206/30.7.2016.) i sve njene izmjene i dopune,
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/760 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila upravljanja uvoznim i izvoznim carinskim kvotama na temelju dozvola i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu polaganja sredstava osiguranja u upravljanju carinskim kvotama (SL L 185/12.6.2020.) i sve njene izmjene i dopune,
  • Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/761 оd 17. prosinca 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1308/2013 i (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sustava upravljanja carinskim kvotama na temelju dozvola (SL L 185/12.6.2020.) i sve njene izmjene i dopune.
 
Detaljnije informacije o licenčnom načinu upravljanja kvotama mogu naći u Pojašnjenjima o primjeni propisa - Uvozne dozvole, izvozne dozvole i licenčne kvote