Carinske kvote

Carinska kvota je prethodno određena količina na koju se odnosi neka mjera. U zakonodavstvu Unije, kvote mogu biti donesene za potrebe provedbe sljedećih mjera:
 
  • povlaštenih tarifnih mjera, neovisno jesu li sadržane u sporazumima koje je Unija sklopila s određenim zemljama ili skupinama zemalja ili su donesene jednostrano,
 
  • autonomnih mjera koje predviđaju smanjenje ili izuzeće od carine,
 
  • povoljnijeg tarifnog postupanja zbog prirode robe ili njezine uporabe u posebne svrhe,
 
  • ostalih tarifnih mjera predviđenih drugim zakonodavstvom Unije.

U većini slučajeva, u okviru kvota se primjenjuje snižena stopa carine ili izuzeće od carine. Za razliku od toga, u slučaju zaštitnih mjera zajedničke trgovinske politike, jedina je svrha kvota osigurati izuzeće od primjene zaštitne carine, dok sama stopa carine u okviru kvote nije snižena.