12.6.2020. Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama

U Službenom listu L 186/2020, dana 12.06.2020. godine objavljena je Odluka Vijeća (EU) 2020/753 od 30. ožujka 2020. o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama (link) kao i Predmetni Sporazum.
 

Sporazum se počinje primjenjivati 01.08.2020. godine sukladno Obavijesti o datumu stupanja na snagu novog Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama (link).
 


 
U nastavku navodimo samo najznačajnije informacije.
Pravila o podrijetlu i postupci vezani uz podrijetlo navedeni su u Protokolu 1. i to:
 • ODJELJAK A Opće odredbe (članak 1.)
 • ODJELJAK B Definicija pojma „proizvodi s podrijetlom“ (članci od 2. do 11.)
 • ODJELJAK C Teritorijalni zahtjevi (članci od 12. do 14.)
 • ODJELJAK D Dokaz o podrijetlu (članci od 15. do 28.)
 • ODJELJAK E Organizacija administrativne suradnje (članci od 29. do 33.)
 • ODJELJAK F  Ceuta i Melilla (članci od 34. do 35.)
 • ODJELJAK G Završne odredbe (članci od 36. do 38.)
 • PRILOG I. UVODNE NAPOMENE UZ PRILOG II. (POPIS POTREBNE OBRADE ILI PRERADE)
 • PRILOG II. POPIS POTREBNE OBRADE ILI PRERADE
 • PRILOG III. MATERIJALI IZ ČLANKA 3. STAVKA 2. (kumulacija podrijetla)
 • PRILOG IV. PROIZVODI IZ ČLANKA 3. STAVKA 2. (kumulacija podrijetla)
 • PRILOG V. PROIZVODI IZ ČLANKA 3. STAVKA 7. (kumulacija podrijetla)
 • PRILOG VI. TEKST IZJAVE O PODRIJETLU
 • PRILOG VII. OGLEDNI PRIMJERCI POTVRDE O PODRIJETLU I ZAHTJEVA ZA POTVRDE O PODRIJETLU
 • PRILOG VIII. NAPOMENE S OBJAŠNJENJIMA
Zajedničke izjave:
 • ZAJEDNIČKA IZJAVA O KNEŽEVINI ANDORI
 • ZAJEDNIČKA IZJAVA O REPUBLICI SAN MARINO
 • ZAJEDNIČKA IZJAVA o reviziji pravila o podrijetlu sadržanih u Protokolu 1.
 • ZAJEDNIČKA IZJAVA O CARINSKIM UNIJAMA
                                                                     
Ističemo, da se sukladno članku 15. pri uvozu u EU može primijeniti povlaštena stopa carine, ukoliko je ista predviđena te ako je roba zadovoljila propisane odredbe stjecanja podrijetla. Deklarant prilikom uvoza u EU zahtjeva primjenu povlaštene stope carine te robu prati potvrda o prometu robe EUR.1ili izjava o podrijetlu koju je sastavio bilo koji izvoznik za pošiljku čija ukupna vrijednost ne prelazi 6.000 eura (PRILOG VI). Deklarant prilikom deklariranja izjave o podrijetlu upisuje šifru U162. Navedenim ispravama potvrđuje se da roba ima status proizvoda s podrijetlom, te imaju rok valjanosti od 12 mjeseci.
Napominjemo, da je dana 11.06.2020. u SL C196/16 objavljena Obavijest izvoznicima o primjeni sustava registriranih izvoznika u EU za potrebe njezina Sporazuma o slobodnoj trgovini s Vijetnamom link. Isto sukladno članku 15. stavci 1. točci c kojom je dana mogućnost da prilikom izvoza iz EU tvrdnju o podrijetlu može izdati isključivo izvoznik registriran u REX sustavu za pošiljke iznad 6.000 eura, odnosno bilo koji izvoznik za pošiljke čija ukupna vrijednost ne premašuje navedeni iznos. Potvrde o prometu robe EUR.1 kao i izjave o podrijetlu (ovlašteni izvoznik) neće se izdavati niti sastavljati u Europskoj uniji.
Ukoliko tvrtke planiraju izvoz robe s podrijetlom iz Europske unije u Vijetnam i nemaju status registriranog izvoznika za podrijetlo, upućujemo na stranice Carinske uprave link.

Predmetnim Protokolom propisano je čuvanje dokaza o podrijetlu najmanje tri godine od uvoza. Ujedno izvoznik koji je izdao tvrdnju o podrijetlu dužan je najmanje tri godine od izdavanja tvrdnje o podrijetlu čuvati primjerak iste ili sve druge isprave kojima se dokazuje da proizvod ispunjava uvijete za dobivanje statusa proizvoda s podrijetlom.
 
Isto tako napominjemo, da se odredbe ovog Sporazuma mogu primjenjivati i na robu koja se na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma nalazila u strankama, provozu, u privremenom skladištu u carinskim skladištima ili slobodnim zonama, pod uvjetom da se carinskim tijelima stranke uvoznice, podnese naknadno izdan dokaz o podrijetlu te ukoliko se zahtjeva, dokaz u skladu s člankom 13., da roba nije izmijenjena.