Oglas za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u PCU Zagreb i Rijeka 26.11.2021.