Oglas za prijam na određeno vrijeme u Središnji ured - 6.6.2019.