Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme – redoviti prijam 15.12.2017.