Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme – redoviti prijam 8.8.2018.