Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme – redoviti prijam 8.8.2018.

Poziv na testiranje - druga faza

05.04.2019. | pdf (243kb)

Poziv na testiranje - prva faza

11.02.2019. | pdf (238kb)

Javni natječaj za vježbenike

08.08.2018. | pdf (1152kb)