Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme – redoviti prijam 20.11.2019.