Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme – redoviti prijam 18.10.2019.