Izvješće o radu Carinske uprave za 2015.godinu

Izvješće o radu Carinske uprave za 2015.godinu daje jasan i sistematizirani pregled svih najznačajnijih aktivnosti Carinske uprave koje su provedene u skladu s odrednicama strateških dokumenata.

Tijekom 2015.godine poduzete su slijedeće najznačajnije aktivnosti;

  • zaštita financijskih interesa Republike Hrvatske
  • zaštita društva i olakšavanje trgovine
  • jačanje nadzornih aktivnosti
  • modernizacija carinskog sustava
  • jačanje partnerskih odnosa s gospodarstvom te stvaranje povoljnog poslovnog okruženja
  • suzbijanje svih oblika i modaliteta obavljanja gospodarskih aktivnosti koje odstupaju od legitimnih normi
  • otkrivanje i suzbijanje „sive ekonomije“
  • nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda i transakcija u području prometa roba i usluga
 
Pregled godišnjeg izvješća o radu Carinske uprave za 2015. godinu možete pronaći u priloženom dokumentu.
 

Dokumenti