Tečaj za određene valute koje ne kotiraju na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj