Prijenos sredstava i imovine

Unos i iznos novca

Unos gotovine u Zajednicu i iznos gotovine iz Zajednice (strane i domaće valute i drugih sredstava plaćanja – primjerice putnički čekovi, prenosivi vrijednosni papiri, uključujući čekove, mjenice, bjanko zadužnice i novčane uputnice i drugo) slobodan je i bez ograničenja u svoti za sve fizičke osobe, koje mogu uz prijavu carinskom službeniku nesmetano prenositi bilo koju svotu gotovine u bilo kojoj valuti.

No obvezatna je prijava carinskom službeniku na graničnom carinskom uredu svakog unošenja gotovine u Zajednicu i svakog iznošenja gotovine iz Zajednice u svoti od 10.000,00 EUR-a ili više, odnosno u protuvrijednosti tog iznosa u drugim valutama ili drugim sredstvima plaćanja.

Od 1. srpnja 2013. godine za prijavu gotovine u primjeni je Obrazac za prijavu gotovine, koji se može elektronički ispuniti i ispisati te tako predati carinskom službeniku na graničnom carinskom uredu ili ga se može ispuniti na samom graničnom uredu. Obrazac se može ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Na području Republike Hrvatske neće se provoditi kontrola gotovine na granicama s ostalim zemljama članicama.

Dokumenti