Česta pitanja i odgovori 
15.6.2016. ANTIDAMPINŠKA REGISTRACIJA – Podnijeli smo uvoznu carinsku deklaraciju za puštanje u slobodan promet aluminijske folije iz NR Kine koja je ostala u statusu „privremeno završena“ (razlog - „čeka se konačna antidampinška carina“). Carinski službenik nas je informirao da je u pitanju antidampinška registracija. Što to znači?
Registracija (evidentiranje) je mjera koju može donijeti Europska komisija u ispitnoj fazi antidampinškog (AD) ili antisubvencijskog (kompenzacijskog) postupka (AS), istovremeno s pokretanjem postupka ili nešto kasnije, ali svakako prije donošenja privremene AD ili AS mjere. Zakonska osnova za donošenje ove mjere nalazi se u Uredbi Vijeća (EZ) br. 597/2009 od 11. lipnja 2009. o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice i Uredbi Vijeća (EU) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice.

Konkretno, vezano uz određene aluminijske folije podrijetlom iz Kine, Komisija je Provedbenom uredbom (EU) 2016/865 od 31. svibnja 2016. pokrenula ispitni postupak o mogućem izbjegavanju postojeće AD mjere putem uvoza aluminijskih folija drugih dimenzija i carinskim tijelima naložila registraciju takvih uvoza u Uniju. Slijedom te Uredbe, u TARIC-u je integrirana mjera „Antidampinška ili kompenzacijska registracija - 564“.

Postojanje ove mjere u TARIC-u uzrokuje privremeno završavanje deklaracije, koja na taj način ostaje registrirana do donošenja konačne AD ili AS mjere. Privremeno završavanje deklaracije odvija se automatski kada na deklaraciji postoji kombinacija TARIC oznake i zemlje podrijetla za koju postoji mjera registracije i carinski službenik na to nema utjecaja.

Važno je naglasiti da registrirani uvozi mogu biti predmetom retroaktivne naplate AD i AS carine u slučaju da istraga rezultira uvođenjem AD ili AS mjere, što je najčešće i slučaj.
 
Autonomne tarifne suspenzije i kvote – najčešća pitanja i odgovori
U dokumentu Najčešća pitanja i odgovori možete pronaći odgovore na najčešće postavljana pitanja.