Smjernice EK za carinsku vrijednost

Izmjenom i stupanjem na snagu novog carinskog zakonodavstva od 1. svibnja 2016. godine pojavila se potreba i za izmjenom smjernica koje pomažu u svakodnevnom radu na području carinske vrijednosti. Postojeća smjernica (Compendium - objavljen na stranicama Carinske uprave https://carina.gov.hr/pregled-tekstova-o-carinskoj-vrijednosti-od-strane-odbora-za-carinski-zakonik-odjel-za-vrijednost-ec-compendium/4063  ostat će u najvećoj mjeri primjenjiva, ali će se naravno sadržaj smjernice ažurirati kako bi bio u skladu s pravnim paketom Carinskog zakonika Unije.
 

U prilogu se nalaze smjernice iz područja transakcijske vrijednosti te tantijema i licencijskih naknada kao i nacrt smjernica za pomoćna sredstva i cijenu stvarno plaćenu ili plativu (neslužbeni prijevod). Smjernice će se po potrebi nadopunjavati.

 

AŽURIRANJE 28.9.2020. -  Smjernice za carinsku vrijednost iz područja transakcijske vrijednosti (posljednja prodaja) te tantijema i licencijskih naknada ažurirane su i objavljene na stranicama Komisije (https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code/ucc-guidance-documents_en). Novosti koje donose izmijenjene smjernice odnose se uglavnom na dio transakcijske vrijednosti gdje se izbacuje pojam domaće podaje (prodaja između dvije EU osobe) i pojašnjava se da zemlja u kojoj je izvršena prodaja ne utječe na razumijevanje pojma “prodaja za izvoz u zemlju uvoza”. Ujedno se pojašnjava pojam transakcije i stvarne prodaje. Druga značajna stvar koja je bolje pojašnjena u smjernicama je prodaja u carinskom skladištu (čl. 128.2 PUCZU) gdje je jasno definirano koja se prodaja smatra relevantnom za utvrđivanje carinske vrijednosti. Primjeri su izmijenjeni na način da su korigirani i dodani su novi kojima se sad pokrivaju sve najčešće situacije.

U dijelu tantijema i licencijskih naknada nema značajnih promjena osim što je na kraju dokumenta dodana još jedna točka s praktičnim primjerima.
 
Ovaj dokument ne predstavlja pravno obvezujući akt i eksplanatorne je prirode. Svrha jest osigurati ujednaćeno razumijevanje carinskih tijela i gospodarskih subjekata i osigurati alat kojim se olakšava ispravna i usklađena primjena od strane država članica.
 
Zakonske odredbe carinskog zakonodavstva imaju prioritet pred sadržajem ovog dokumenta i uvijek se valja s njima posavjetovati. Vjerodostojni tekstovi pravnih instrumenata EU jesu oni koji su objavljeni u Službenom listu Europske unije.


Nevažeće smjernice možete pogledati na linku: https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/carinska-tarifa-vrijednost-i-podrijetlo/arhiva-nevazecih-dokumenata/smjernice-ek-za-carinsku-vrijednost-8823/8823