59-20-JN Usluge osiguranja za službeno vozilo Pcu Rijeka