Zapisnik o I. usmenoj javnoj dražbi za „CERADE ZA POKRIVANJE STOLOVA“ Područnog carinskog ureda Zagreb, 28.01.2022.


1. REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU

      415-01/21-02/1034
 

2.   ZAPISNIK
 
Dana 28.01.2022. godine u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb održana je prva usmena javna dražba za stranu robu i to:
 
  • CERADE ZA POKRIVANJE STOLOVA – 17 komada
 
Za sudjelovanje u usmenoj javnoj dražbi, jamčevinu u iznosu od 27,00 kuna (10 % početne prodajne cijene 270,00 kuna)  uplatio je :
 
  1. Vjekoslav Poslon – Stubičke Toplice
 
Predmet prodaje „cerade za pokrivanje stolova“ prodane su ponuđaču koji je ponudio iznos viši od početne cijene:
 
  • Vjekoslav Poslon – Stubičke Toplice koji je ponudio konačnu cijenu u iznosu od 280,00 kune (392,00 kune s davanjima)
 
 
                                                                                   Povjerenstvo Područnog carinskog ureda Zagreb