Zapisnik o I. javnoj prodaji prikupljanjem pisanih ponuda za robu – motorno vozilo VW CRAFTER 2EKE2, Područnog carinskog ureda Split, 26.01.2022.


1.   REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
 
      KLASA: 415-01/22-02/51


2.   ZAPISNIK
 
Dana 26. siječnja 2022. godine u 11:15 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Split, Kopilica 47, Split, održana je I. javna prodaja prikupljanjem pisanih ponuda za  robu i to:
 
1.  VW CRAFTER 2EKE2, Broj šasije: WV1ZZZ2EZB6026133 – 1   komad
 
 
Temeljem oglasa obavljenog dana 18. siječnja 2022. godine, zaprimljene su ukupno dvije ponude i to od sljedećih ponuđača:
  
Redni broj: Ponuđač: Ponuđena cijena:
1. Ante Marušić
Vid, Prud 189/1
 
31.222,00 kn
2. Andrea Bandić
Split, Turnovac 16
 
31.555,00 kn
 
 
 
Predmet prodaje prodan je ponuđaču koji je ponudio najveći iznos:
 
Kupac Ukupni iznos s davanjima
Andrea Bandić
Split, Turnovac 16
 
31.555,00 kn
 
 
 
 
Članovi povjerenstva Područnog carinskog ureda Split utvrđuju da je javna prodaja prikupljanjem pisanih ponuda provedena dana 26. siječnja 2022. godine, uspjela te se ujedno postupak javne prodaje smatra zaključenim.
 
                                               Područni carinski ured Split