Javni poziv za usmenu javnu dražbu za robu Područnog carinskog ureda Split - 3. krug, vino i pjenušac (310 boca od 0,75 lit), 19.09.2019.

1.   REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU

          415-01/19-02/390
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Usmena javna dražba održat će se 19. rujna 2019. u 10,15 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Split, Carinskog ureda Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 9, Dubrovnik.
 
Objava rezultata usmene javne dražbe bit će 19. rujna 2019. godine na mrežnim stranicama Carinske uprave.
 
 
3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE I JAMČEVINE
 • STRANA ROBA
 
 
            (mjesto robe - PCU Split, Odjel prodaje robe, Dubrovnik)
 
 • Reserve Mouton Cadet 60 boca od 0,75 lit
 • Bellini Canella 30 boca od 0,75 lit
 • Champagne Henriot Rose 30 boca od 0,75 lit
 • Champagne Henriot Brut Souverian 30 boca od 0,75 lit
 • Champagne Barons De Rotchild 10 boca od 0,75 lit
 • Mouton Cadet Sauvignon Blanc 30 boca od 0,75 lit
 • Prestige Minuty 30 boca od 0,75 lit
 • Canella Rose 30 boca od 0,75 lit
 • Mouton Cadet Baron Philippe 30 boca od 0,75 lit
 • Le Rose De Mouton Cadet 30 boca od 0,75 lit
                                                                                                                                                                                                                                                             
     Početna cijena: 15.600,00 HRK bez davanja
     Jamčevina: 10 %   1.560,00 HRK
 
 
Jamčevina se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Split, broj IBAN HR541001005 1784500214 model HR11 uz poziv na broj 80004-7102-00039019 (za pravne osobe) i broj 80004-7153-00039019 (za fizičke osobe).
 
Razgledavanje robe moguće uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 020 772 030, Područni carinski ured Split, Carinski ured Dubrovnik, Odjel prodaje robe,  Dr Ante Starčevića 9, Dubrovnik.
 
Usmena javna dražba provodi se po modelu „viđeno kupljeno, bez garancije“ uz obvezu kupca da prije preuzimanja robe ishodi potrebne dozvole – odobrenje sanitarne inspekcije i druge isprave – podnese carinsku deklaraciju.
 
 
 
4.  POSTUPAK  USMENE JAVNE DRAŽBE
 
Usmenom javnom dražbom roba se prodaje ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu poziva za usmenu javnu dražbu.
 
Prije usmene javne dražbe ponuditelj Područnom carinskom uredu Split , Carinskom uredu Dubrovnik, Odjel prodaje robe, Dr. Ante Starčevića 9, Dubrovnik, Split prilaže sve isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa:
 
1. presliku identifikacijske isprave,
2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
4. izvod iz sudskog  registra tvrtki,
5. broj računa za potrebe povrata iznosa jamčevine.
 
O provedbi postupka usmene javne dražbe Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave.
 
Povjerenstvo vrši usmeno nadmetanje na način da Voditelj nadmetanja otvara nadmetanje, upoznaje ponuditelje s postupkom nadmetanja, određuje minimalno dizanje cijene za predmetnu robu dok za maksimalni iznos nema ograničenja.
Voditelj nadmetanja  će nakon što prestane nadmetanje pozvati tri puta ponuđače da korigiraju ponudu. Nakon trećeg poziva  biti će  odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju Povjerenstvo unosi u zapisnik.