Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za vozilo Područnog carinskog ureda Zagreb, MERCEDES-BENZ A KLASA 190, 28.11. – 10.12.2019.

  • Slika /8188/Mercedes ZG.jpg
  • Slika
  • Slika
Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb, na temelju članka 163. stavak 2. i 3. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 115/16 I 106/18), oglašava javnu prodaju.
 
 
1.  REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU

       415-01/19-02/436
 
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda održat će se od 28. studenog 2019.g. do 10. prosinca 2019. godine do 09.20 sati.
Javno otvaranje i čitanje pristiglih ponuda izvršit će se dana 10. prosinca 2019. u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb, u 09.30 sati, soba 211,  II kat,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb.
 
 
                      OGLAS O JAVNOJ PRODAJI VOZILA NEPOSREDNOM POGODBOM
 
 3.  VRSTA ROBE IZLOŽENA NA JAVNU PRODAJU, POČETNA PRODAJNA CIJENA, JAMČEVINA
 
      DOMAĆA ROBA – vozilo za registraciju (mjesto vozila – car.skladište Jankomir)
 
 
 
Naziv robe Jamčevina Početna cijena
MERCEDES–BENZ A KLASA 190, god.proizvodnje 2001.,
br.šasije:WDB1681321J594288,
1898 ccm/ 92 kW,
stanje putomjera: 161577 km, benzin
(Vozilo RH reg.oznaka)
1.500,00  kn 15.000,00  kn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena:  na javnoj prodaji neposrednom pogodbom pokretnina se može prodati po cijeni koja ne može biti niža od jedne trećine vrijednosti utvrđene procjenom sukladno odredbi čl.164. st.5 OPZ.
 
Vozilo se kupuje po sistemu viđeno – kupljeno, te se naknadni prigovor ne uvažava.
 
Razgledavanje vozila moguće je dana 09. prosinca 2019. od 12.00 – 13.00 sati uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 01 6511- 591 i 01 6511-592, Područni carinski ured Zagreb, Odjel za prodaju robe,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb, gdje se mogu dobiti dodatne informacije o vozilima.
 
 
Porez na stjecanje ili bilo kakve druge pristojbe plaća kupac.
 
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
U prikupljanju pisanih ponuda mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE osim ovršenika i službenih osoba zaposlenih u Carinskoj upravi, koje polože jamčevinu u gotovini u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti prilikom predaje ponude.
 
Ukoliko ponuđač odustane od pisane ponude, nema pravo na povrat jamčevine, a prodaja će se izvršiti slijedećem ponuđaču koji je ispunio uvjete iz oglasa. Sve ostale jamčevine će se vratiti neposredno po zaključenju javne prodaje.
 
 
5.  POSTUPAK  PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 
Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom: „Ne otvaraj – za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda broj: 415-01/19-02/436“ na adresu Područni carinski ured Zagreb, Avenija Dubrovnik br.11, 10000 Zagreb.
 
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe),
2. presliku identifikacijske isprave ponuditelja,
3. o robi za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene,
5. presliku uplate jamčevine,
6. potpis ponuditelja.
 
 
Rok za podnošenje ponuda je 10. studenog 2019. do 9.20 sati, a ponude pristigle nakon tog datuma i vremena neće se uvažiti.
 
 
Pokretnina se prodaje po najvišoj ponuđenoj cijeni, koja ne smije biti niža od jedne trećine vrijednosti utvrđene procjenom.
 
U slučaju uspješno provedene prodaje motornog vozila, kupac je dužan položiti kupovninu i preuzeti motorno vozilo odmah nakon zaključenja javne dražbe odnosno prodaje neposrednom pogodbom.