Javni poziv na usmenu javnu dražbu, za robu Područnog carinskog ureda Split – 2. krug – ULOŠCI ZA BRUŠENJE, 26.07.2019.

Povjerenstvo  za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Split ovim putem poziva zainteresirana trgovačka društva, obrtnike i fizičke osobe na usmenu javnu dražbu za uloške za brušenje.
 
1.  REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
   
        415-01/11-02/40
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Usmena javna dražba održat će se 26. srpnja 2019. godine u 10,15 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Split, Odjel prodaje robe, Kopilica 47a, Split.
 
Objava rezultata usmene javne dražbe bit će objavljeni na mrežnim stranicama Carinske uprave.

3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE I JAMČEVINE
  • STRANA ROBA
 
3.000 kom uložaka za brušenje, marke Hermis Lonelife, model P 320 (30 paketa x 100 kom) i
2.100 kom uložaka za brušenje, marke Starcke, model P 400 (21 paket x 100 kom).
 
     Početna cijena: 3.000,00 HRK + davanja ( stopa carine 0% i PDV od 25%)
     Jamčevina: 10 %   300,00 HRK
 
Usmena javna dražba provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije.

Jamčevina se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Split, broj IBAN HR541001005 1784500214 model HR11 uz poziv na broj 80004-7102-00004011 (za pravne osobe) i broj 80004-7153-00004011 (za fizičke osobe- obrte).
Razgledavanje robe moguće uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 020 796 032, Područni carinski ured Split, Carinski ured Ploče,  Trg Kralja Tomislava 26, Ploče.
 
 4.  POSTUPAK USMENE JAVNE DRAŽBE
 
Usmenom javnom dražbom roba se prodaje ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu poziva za usmenu javnu dražbu.
 
Prije usmene javne dražbe ponuditelj Područnom carinskom uredu Split , Odjelu za prodaju robe, Kopilica 47a, Split prilaže sve isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa:
 
1. presliku identifikacijske isprave,
2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
4. izvod iz sudskog  registra tvrtki
5. broj računa za potrebe povrata iznosa jamčevine.

O provedbi postupka usmene javne dražbe Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave.
Povjerenstvo vrši usmeno nadmetanje na način da Voditelj nadmetanja otvara nadmetanje, upoznaje ponuditelje s postupkom nadmetanja, određuje minimalno dizanje cijene za predmetnu robu dok za maksimalni iznos nema ograničenja. Voditelj nadmetanja  će nakon što prestane nadmetanje pozvati tri puta ponuđače da korigiraju ponudu.
Nakon trećeg poziva  biti će  odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju Povjerenstvo unosi u zapisnik.