Izvješće o II. neposrednoj pogodbi pisanim ponudama za 13 kom. inox stupića za ogradu - Područni carinski ured Rijeka, 15.09.2020.


     Izvješće o provedenoj II. neposrednoj pogodbi pisanim ponudama, prodaja br. 7/2019.
     Referentni broj: 415-01/17-02/644
 
 
           13 kom inox stupića za ogradu
 
Početna cijena sa svim davanjima bila je =2.700,00 HRK,  s time da je ponuditelj imao mogućnost poduditi više od 50% iznosa početne cijene.
 
Nadnevka 15. rujna 2020. u 10.00 sati komisijski je izvršeno otvaranje pristiglih pisanih ponuda za II. javnu prodaju neposrednom pogodbom pisanim ponudama za 13 kom. inox stupića.
 
 
Područni carinski ured Rijeka za zaprimio je sve ponude nadnevka 14. rujna 2020. godine:
  1. u 8.00 sati zaprimljena je ponuda Radovana Čačka iz Sveti Ivan Zeline, Đuki 5, koji je ponudio valjanu ponudu s  iznosom od =1.660,00 HRK,
  2. u 13.00 sati zaprimljena je ponuda Žarka Čovića iz Matulji, Rošići 23, koji je ponudio valjanu ponudu s  iznosom od =2.700,00 HRK,
  3. u 13.20 sati zaprimljena je ponuda Ivana Pandura iz Virja, Gajeva 43, koji je ponudio valjanu ponudu s iznosom od =1.400,00 HRK.
 
U postignutoj cijeni obračunat je PDV od 25%.
 
Najpovoljnija ponuda je valjana ponuda pod r. br. 2. Žarka Čovića iz Matulji, Rošići 23 s cijenom za otkup 13 kom. inox stupića za ogradu u iznosu od =2.700,00 HRK s uključenim PDVom od 25%.
 
ROK I NAČIN PLAĆANJA TE UVJETI PREUZIMANJA ROBE
 
Kupac je dužan u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti odnosno od javne objave uplatiti iznos kupovnine (ostvarene prodajne cijene s davanjima koja su navedena za puštanje robe u slobodan promet.
 
Uplata ukupne postignute cijene sa svim davanjima vrši se na evidentni račun:
Ministarstva financija, Područnog carinskog ureda Rijeka
IBAN: HR 9310010051784500191,
Model: HR11,
Poziv na broj za fizičke osobe: 60003-7170-00000719
Iznos za uplatu: =2.700,00 HRK
 
Postignuta cijena:  =2.700,00 HRK
od toga PDV 25%      =675,00 HRK
 
Po ispunjenju obveza kupcu će se izdati odgovarajuća potvrda o provedenoj javnoj prodaji čime se stječu uvjeti za preuzimanje robe.