Izvješće o I. neposrednoj pogodbi pisanim ponudama za plovilo Princess 35 “Herbi” - Područni carinski ured Rijeka, 15.09.2020.


     Izvješće o provedenoj I. neposrednoj pogodbi pisanim ponudama, prodaja br. 14/2019.
     Referentni broj: 415-01/19-02/637
 
 
          Plovilo Princess 35 „Herbi” :
  • godina proizvodnje: 1988.
  • dužina: 10,45 m, širina 3,68 m
  • ugrađeni motori marke Volvo TMD 2x200 KS diesel
 
Početna cijena bez davanja bila je =132.643,02 HRK s time da je ponuditelj imao mogućnost poduditi više od 50% iznosa početne cijene.
 
Nadnevka 15. rujna 2020. u 10.00 sati izvršeno je otvaranje pristiglih pisanih ponuda za I. javnu prodaju neposrednom pogodbom pisanim ponudama za plovilo Princess 35 “Herbi”.
 
Područni carinski ured Rijeka za zaprimio je nadnevka 8. rujna 2020. godine u 8.00 sati jednu pisanu ponudu od fizičke osobe; Andreasa Lamprechta iz Njemačke, s adresom u Weipelsdorfer Strasse 5, 96120 Bischberg, Bamberg, zajedno s preslikom osobne iskaznice br. 721622 važeće do 8. rujna 2029. godine, izdane od policijskog ureda Bamberg, Njemačka, koji je ponudio iznos od =70.046,00 HRK bez davanja, što je veći iznos od 50% iznosa početne cijene pa se ponuda smatra valjanom.
 
Na postignutu cijenu obračunava se carina od 1,7% i PDV od 25%.
Porez na stjecanje ili bilo kakve druge pristojbe plaća kupac.
 
ROK I NAČIN PLAĆANJA TE UVJETI PREUZIMANJA ROBE
 
Kupac je dužan u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti odnosno od javne objave uplatiti iznos kupovnine (ostvarene prodajne cijene s davanjima koja su navedena za puštanje robe u slobodan promet.
 
Uplata ukupne postignute cijene sa svim davanjima vrši se na evidentni račun:
Ministarstva financija, Područnog carinskog ureda Rijeka
IBAN: HR 9310010051784500191,
Model: HR11,
Poziv na broj za fizičke osobe: 60003-7170-00001419
Iznos za uplatu: =89.045,98 HRK
 
Postignuta cijena: =70.046,00 HRK
Carina 1,7%             =1.190,78 HRK
PDV 25%                =17.809,20 HRK
Sveukupno:           =89.045,98 HRK
 
Po ispunjenju obveza kupcu će se izdati odgovarajuća potvrda o provedenoj javnoj prodaji.
 
Svi troškovi nakon preuzimanja plovila padaju na kupca.
 
Kupac preuzima obvezu plaćanja troškova smještaja plovila  nakon 5 (dana) od dana primopredaje plovila.
 
Upis plovila u Hrvatski registar plovila:
-  osoba koja na javnoj dražbi kupi jedno od navedenih plovila, a koje je prethodno bilo upisano u upisnik države članice EU, u svrhu utvrđivanja tehničke prihvatljivosti za upis u upisnik brodova, treba se javiti HRB-u koji će provesti ocjenu sukladnosti plovila sa zahtjevima Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama, te ukoliko je sve u redu, izdati Potvrdu o ispitivanju koja predstavlja dostatni dokument za upis plovila u upisnik.