IV. neposredna pogodba pisanim ponudama za plovilo pri Područnom carinskom uredu Rijeka – Citroen Xsara 1.4

 • Slika /9269/CITROEN XSARA 1.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika

1. REDNI BROJ I GODINA POD KOJIM JE OGLAŠENA JAVNA PRODAJA U PODRUČNOM CARINSKOM UREDU RIJEKA:
 
 1.  neposredna pogodba pisanim ponudama br. 2/2020.
       Referentni broj: 415-01/19-02/123
 
 
2.  PREDMET PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA ZA NEPOSREDNU POGODBU:
 
     Osobno vozilo Citoren Xsara
 • godina proizvodnje: 1999.
 • Motor 1.400 cm3, snaga:75 kW
 • Broj šasije:VF7NOKFXF36738627
 
Vozilo se nalazi u Rijeci, u zapuštenom je stanju i nije korišteno nekoliko godina. Potrebno je zamijeniti akumulator.
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno – kupljeno” bez garancije uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave ukoliko je to potrebno.
Roba se može pogledati uz prethodnu najavu Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka na tel. 051/525-134, u radnim danima od 07.30 do 15.30 sati.
 
 
3.  IZNOS POČETNE PRODAJNE CIJENE ZA JAVNU PRODAJU NEPOSREDNOM POGODBOM:
 
Početna pojedinačna vrijednost za osobno vozilo iznosi =1.623,66 HRK.
 
 
4.  VRSTA DAVANJA KOJE SE PLAĆA PRI PUŠTANJU ROBE U SLOBODAN PROMET:
 
Temeljem čl. 50. st. 4 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (“Narodne novine” br. 1/17, 2/18 i 1/20), trošak prodaje za svako motorno vozilo koje se izlaže javnoj prodaji, plaća se u paušalnom iznosu od 200,00 HRK.
Porez na stjecanje ili bilo kakve druge pristojbe plaća kupac.
 
 
5. PODNOŠENJE PONUDA:
 
Neposrednoj pogodbi pisanim ponudama mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe.
 
 
6. MJESTO I UPUTA PROVOĐENJA NEPOSREDNE POGODBE PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA:
 
Pisane ponude dostavite preporučenom poštom ili dostavom najkasnije do 1. ožujka 2021. u 9.00 sati na adresu:
 
Područni carinski ured Rijeka,
Riva Boduli 9,
51000 Rijeka
 “Ne otvaraj – javna prodaja br. 2/2020. Citroen Xsara”
 
Ponuđena cijena pisanom ponudom kod neposredne pogodbe ne smije biti manja od 50% navedene početne vrijednosti.
 
Čitanje pristiglih ponuda za IV. neposrednu pogodbu pisanim ponudama bit će :
 
        1. ožujka 2021. u 10:00 sati, soba br. 13
 
Oglas za prodaju je objavljen na web www.carina.gov.hr link „Dražbe“ od 16. veljače do 1. ožujka 2021. godine.
 
Za prodaju neposrednom pogodbom pisanim ponudama ponuditelji moraju uz ponudu priložiti:
 
 1. Presliku identifikacijske isprave,
 2. Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
 3. Izvod iz sudskog registra za tvrtke.
 
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
O provedbi postupka neposredne pogodbe Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku.
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu.
Neće se prihvatiti ponuda koja ne sadrži sve tražene podatke i smatrati će se da nije podnesena.
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi neposredne pogodbe pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se bez odlaganja pisanim i/ili e-poštom osim ukoliko je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je ranije pristigla.
 
Obrazac ponude nalazi se u prilogu oglasa se može dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 13, drugi kat, tel. 051/525-134, ili traženjem na e- mail:  
 
8. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA PONUDITELJA O PROVEDBI NEPOSREDNE POGODBE PISANIM PONUDAMA I ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave, www.carina.gov.hr (link „Dražbe“) i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi neposredne pogodbe pisanim ponudama i odabiru najpovoljnije ponude.
 
 
9. ROK I NAČIN PLAĆANJA TE UVJETI PREUZIMANJA ROBE
 
Kupac je dužan u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti odnosno od javne objave uplatiti iznos kupovnine (ostvarene prodajne cijene) te uplatiti iznos pripadajućih davanja na kupovninu, koja su navedena za puštanje robe u slobodan promet.
 
Uplata ukupne postignute cijene vrši se na evidentni račun:
Ministarstva financija, Područnog carinskog ureda Rijeka
IBAN: HR 9310010051784500191,
Model: HR11 ili HR99,
Poziv na broj za fizičke osobe: 60003-7170-00000220
Poziv na broj za pravne osobe: 60003-7129-00000220
 
Po ispunjenju obveza kupcu će se izdati odgovarajuća potvrda o provedenoj neposrednoj pogodbi.
Svi troškove nakon preuzimanja vozila padaju na kupca.