IV. Javni poziv za usmenu javnu prodaju vozila marke PEUGEOT 307 Područnog carinskog ureda Zagreb, 07.12.2021.

  • Slika /9961/PEZO1.jpg
  • Slika
  • Slika

Područni carinski ured Zagreb izlaže na javnu prodaju usmenom javnom dražbom vozilo marke PEUGEOT 307
 
KLASA: 415-01/20-02/290

 
1.  MJESTO I VRIJEME PRODAJE VOZILA
 
Javna prodaja usmenom javnom dražbom održat  će se dana 07. prosinca 2021. godine u 09.00 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb, Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb.
 
 
 
2.  VRSTA ROBE IZLOŽENE ZA IV. USMENU JAVNU PRODAJU
 
     Vozilo za DIJELOVE  (mjesto vozila – GP Bregana)
 
Naziv robe Jamčevina
10%
Početna cijena
  1. Osobno vozilo: PEUGEOT 307 (benzin)
  •  1997 ccm / 100 kW
  • Godina prve registracije: 2003.
  • Broj šasije: VF33ERFNF82816258
  • Stanje putomjera: 210925 km
           (vozilo se prodaje isključivo za dijelove
           – njem. reg.oznake)         
250,00 kn 2.500,00 kn
 
Jamčevina u iznosu od 10% početne vrijednosti vozila se zbog epidemije COVID-19 iznimno uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Zagreb, broj IBAN HR1810010051784500183, model HR11, uz poziv na broj 30007-7277-00029020, a ista mora biti vidljiva u računovodstvu PCU-a Zagreb prije početka licitacije.
 
Razgledavanje vozila moguće je 03. prosinca 2021. od 14.30 – 15.00 sati uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 01 6511-591 i 01 6511-592, Područni carinski ured  Zagreb, Odjel za prodaju robe,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb, gdje se mogu dobiti dodatne informacije o vozilu.
 
 
3.  UVJETI SUDJELOVANJA  USMENE JAVNE PRODAJE
 
Na javnoj prodaji usmenom javnom dražbom mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE pod uvjetom da uplate oglasom određenu visinu jamčevine koja iznosi 10% početne prodajne cijene. 
 
 
4.  POSTUPAK USMENE JAVNE PRODAJE
 
Javnu prodaju motornog vozila provodi Povjerenstvo za provedbu javne prodaje oduzete robe Područnog carinskog ureda Zagreb imenovano rješenjem Područnog carinskog ureda Zagreb KLASA: 080-02/14-01/43, URBROJ: 513-02-3000/2-19-4 od 26. ožujka 2019. godine. Povjerenstvo za provedbu javne prodaje odluke donosi većinom glasova i o svom radu sastavlja Zapisnik.
 
 
Ako ponuditelj s propisano uplaćenom jamčevinom aktivno ne sudjeluje  u usmenom nadmetanju javne prodaje, odnosno ako ne ponudi viši iznos od početne cijene za motorno vozilo izloženo javnoj prodaji smatra se da je odustao od nadmetanja i gubi pravo na povrat uplaćenog iznos jamčevine. Svaka uplaćena jamčevina na koju je sudionik javne prodaje (ponuditelj koji je uplatio jamčevinu) izgubio pravo povrata smatra se prihodom ostvarenim na javnoj prodaji.
 
 
Kupac preuzima motorno vozilo u roku od 5 radnih dana od dana provedbe javne prodaje pod uvjetom da je u tom roku na propisani račun uplatio cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom. Ako kupac u roku ne uplati cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine koja se smatra prihodom ostvarenim na javnoj prodaji.