III. Usmena javna dražba za stranu robu Područnog carinskog ureda Zagreb „ RIBIČKI PRIBOR“, 29.07.2019.

1. REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
  
     415-01/18-02/304;

2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE

Usmena javna dražba održat će se dana 29. srpnja 2019. godine  u 09:30 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb, soba 211, drugi kat, Avenija Dubrovnik 11, 10000 Zagreb.

 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENA NA JAVNU PRODAJU, POČETNA PRODAJNA CIJENA, JAMČEVINA, TE STOPA CARINE KOJA SE PLAĆA I UKUPNA CIJENA S DAVANJIMA KUNAMA

                                       STRANA ROBA – III. USMENA JAVNA DRAŽBA
Naziv robe: TBR Početna cijena (kn) Jamčevina (kn) % UKUPNO
Lot 1; ribički pribor (udice) 9507201000 12.500,00 1.250,00 1,7 15.890,63
Lot 2; Štapovi, dijelovi štapova, pribor 9507900000 1.000,00 100,00 3,7 1.296,25
 
Prodaja se vrši po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije, uz obvezu da kupac ishodi potrebne dozvole
i druge isprave.
Za sudjelovanje na dražbi ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu (10 % početne prodajne cijene).

Jamčevina se može uplatiti na evidentni račun Područnog carinskog ureda Zagreb IBAN HR1810010051784500183 model HR11 uz poziv na broj 30007-7277-00030418 ili u gotovini na blagajni Područnog carinskog ureda Zagreb, II kat, soba 207 do 29. srpnja 2019. godine do 09:20 sati.

Razgledavanje robe moguće je u četvrtak, 25. srpnja 2019. godine od 1000-1100 sati uz prethodnu najavu  na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel. 01 6511-592 i 01 6511 591 Područni carinski ured  Zagreb, Odjel za prodaju robe,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb.

4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

Na usmenoj javnoj dražbi mogu sudjelovati PRAVNE  OSOBE.

Prije početka usmene javne dražbe ponuditelj Povjerenstvu Područnog carinskog ureda Zagreb prilaže sve isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa i to:
  1. presliku identifikacijske isprave,
  2. punomoć za zastupanje, ukoliko sudjeluje ovlašteni opunomoćenik,
  3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
  4. izvod iz sudskog registra tvrtki,
  5. broj računa za potrebe povrata jamčevine.
Za potrebe provedbe dražbe Povjerenstvo sastavlja popis osoba koje su ispunile uvjete da sudjeluju kao ponuditelji.

Na početku dražbe predsjednik Povjerenstva upoznaje prisutne ponuditelje o postupku  nadmetanja, određuje minimalno dizanje cijene nakon čega  otvara sam  postupak  usmenog nadmetanja.

U provođenju dražbe roba se prodaje ponuditelju koji je nakon trećeg usmenog javnog poziva na davanje ponude ponudio viši iznos od početne prodajne cijene, odnosno najvišu zadnju ponuđenu cijenu.

O provedbi postupka usmene javne dražbe Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja. Zapisnik potpisuje predsjednik i članovi Povjerenstva te u slučaju da je dražba uspjela i kupac kao i osoba koja je tijekom dražbe izjavljivala prigovor.

Zapisnik se objavljuje na mrežnim stranica Carinske uprave.

Kupac je dužan u roku od tri dana od završetka dražbe uplatiti iznos kupovnine (ostvarena prodajna cijena), kao i davanja koja se plaćaju pri puštanju robe u slobodan promet. U protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.