III. Javni poziv za usmenu javnu prodaju vozila Područnog carinskog ureda Zagreb - marke ISUZU RODEO DENVER, 14.08.2020.

  • Slika /8677/20200701_111806.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Područni carinski ured Zagreb izlaže na javnu prodaju usmenom javnom dražbom vozilo marke ISUZU RODEO DENVER 
 
KLASA: 415-01/20-02/11
 
1.MJESTO I VRIJEME PRODAJE OSOBNOG VOZILA
 
Javna prodaja usmenom javnom dražbom održat će se dana 14. kolovoza 2020. godine u 09.30 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb, Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb.
 
 
2.  VRSTA ROBE IZLOŽENE ZA III. USMENU JAVNU PRODAJU
 
     Vozilo za registraciju  (mjesto vozila – GP Bregana)
 
Naziv robe Jamčevina
10%
Procijenjena vrijednost
  1. Vozilo: ISUZU RODEO DENVER
  •  1798 ccm / 118 kW
  • Godina prve registracije : 2006.
  • Broj šasije: MPATFS77H5H536321
  • Stanje putomjera: 187.342 km
          (poseban porez uračunat je u prodajnu
            cijenu vozila – vozilo britanskih reg.oznaka)         
3.900,00 kn 39.000,00 kn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAPOMENA: u slučajevima III. usmene javne prodaje, vozilo se ne može prodati ispod 50 % procijenjene vrijednosti.
 
Jamčevina u iznosu od 10% početne vrijednosti vozila se zbog epidemije COVID-19 iznimno uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Zagreb, broj IBAN HR1810010051784500183, model HR11, uz poziv na broj 30007-7277-00001120.
 
Razgledavanje vozila moguće je 12. kolovoza 2020. od 12.30 – 13.00 sati uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 01 6511-591 i 01 6511-592, Područni carinski ured  Zagreb, Odjel za prodaju robe,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb, gdje se mogu dobiti dodatne informacije o vozilu.
 
Trošak prodaje za svako motorno vozilo koje se izlaže javnoj prodaji plaća se u paušalnom iznosu od 200,00 kn (temeljem članka 50. stavak 4. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila NN 1/17).
 
Porez na stjecanje ili bilo kakve druge pristojbe plaća kupac.
 
 
3.  UVJETI SUDJELOVANJA USMENE JAVNE PRODAJE
 
Na javnoj prodaji usmenom javnom dražbom mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE pod uvjetom da uplate oglasom određenu visinu jamčevine koja iznosi 10% procijenjene vrijednosti. 
 
 
4.  POSTUPAK USMENE JAVNE PRODAJE
 
Javnu prodaju motornog vozila provodi Povjerenstvo za provedbu javne prodaje oduzete robe Područnog carinskog ureda Zagreb imenovano rješenjem Područnog carinskog ureda Zagreb KLASA: 080-02/14-01/43, URBROJ: 513-02-3000/2-19-4 od 26. ožujka 2019. godine.
Povjerenstvo za provedbu javne prodaje odluke donosi većinom glasova i o svom radu sastavlja Zapisnik.
 
Ako ponuditelj s propisano uplaćenom jamčevinom aktivno ne sudjeluje  u usmenom nadmetanju, odnosno ako ne ponudi viši iznos od polovine procijenjene vrijednosti za motorno vozilo izloženo javnoj prodaji smatra se da je odustao od nadmetanja i gubi pravo na povrat uplaćenog iznos jamčevine.
Svaka uplaćena jamčevina na koju je sudionik javne prodaje (ponuditelj koji je uplatio jamčevinu) izgubio pravo povrata smatra se prihodom ostvarenim na javnoj prodaji.
 
Kupac preuzima motorno vozilo u roku od 5 radnih dana od dana provedbe javne prodaje pod uvjetom da je u tom roku na propisani račun uplatio cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom. Ako kupac u roku ne uplati cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine koja se smatra prihodom ostvarenim na javnoj prodaji. U slučaju da kupac u roku ne uplati cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom, javna prodaja se može ponoviti još jedanput i najkasnije u roku od 30 dana od dana provedbe javne prodaje.
Kupac potpisom u zapisnik o provedbi javne prodaje potvrđuje da je preuzeo motorno vozilo, a Područni carinski ured Zagreb izdaje potvrdu o provedbi javne prodaje koja obvezno sadrži naznaku da je iznos ostvaren javnom prodajom podmiren i da je tako ujedno plaćen i iznos posebnog poreza.