III. Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za robu Područnog carinskog ureda Rijeka - ALFA ROMEO BRERA, 29.09. – 18.10.2021.

 • Slika /9818/1.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika

1.REDNI BROJ I GODINA POD KOJIM JE OGLAŠENA JAVNA PRODAJA U PODRUČNOM CARINSKOM UREDU RIJEKA

 III. javna prodaja pisanim ponudama br. 1/21.
ref. br.: 415-01/20-02/166     

                       
2. PREDMET PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 
      Osobno motorno vozilo ALFA ROMEO BRERA 3.2 JTS
 • broj šasije: ZAR93900005031283,
 • godina proizvodnje: 2010.
 
Vozilo ima benzinski motor zapremine 3.200 cm3, snage 191 kW, s prijeđenih 197.000 km, s ekološkom kategorijom Euro 4
Vozilu je očuvano, u voznom stanju, neregistrirano.
Prodaja se vrši po sistemu viđeno – kupljeno, bez garancije uz obavezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave.
 
Robu se može pogledati u Rijeci u uredovnom vremenu Područnog carinskog ureda Rijeka od 07.30 do 15.30 sati uz prethodnu najavu na telefon 051/525-134.

 
 
3. IZNOS POČETNE PRODAJNE CIJENE ZA JAVNU PRODAJU
 
Početna cijena za vozilo iznosi =59.295,72 HRK, a jamčevina iznosi =5.929,57 HRK, što iznosi 10% od početne prodajne cijene vozila.
 
Uplata jamčevine vrši se na evidetni račun Područnog carinskog ureda Rijeka HR 93 100 1005 178 4500 191, model HR11 ili HR99,
poziv na broj za fizičke: 60003-7170-00000121,
a za pravne osobe 60003-7129-00000121
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršiti će se od 29. rujna do 13. Listopada 2021. godine u 9:00.
 
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 13. listopada 2021. godine u 10:00 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka na adresi Riva Boduli 9, 51000 Rijeka, drugi kat, soba br. 13.
 

 
4. VRSTE DAVANJA KOJE SE PLAĆA PRI PUŠTANJU ROBE U SLOBODAN PROMET ZA RAZNU ROBU IZLOŽENU NA JAVNU PRODAJU
 
Temeljem čl. 50. stavak 4. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17, 2/18 i 1/20), naplaćuje se trošak prodaje za svako motorno vozilo koje se izlaže javnoj prodaji i plaća se u paušalnom iznosu od =200,00 HRK, koji je uračunat u početnu cijenu.

Porez na stjecanje ili bilo kakve druge pristojbe plaća kupac.
 
 

5. PODNOŠENJE PONUDA

Ponudu mogu podnijeti pravne i fizičke osobe pod uvjetom da uplate oglasom određenu visinu jamčevine koja iznosi 10% početne prodajne cijene.
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama, na adresu:
 
Područni carinski ured Rijeka,
Riva Boduli 9,
51000 Rijeka
“Ne otvaraj - za javnu prodaju Alfa Romeo”
 
Obrazac ponude nalazi se u prilogu oglasa ili se može dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 13, drugi kat, odnosno e-poštom od:
goran.loncaric@carina.hr
robert.spiljak@carina.hr ili
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
 1. Podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe),
 2. Oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
 3. Roba za koju se daje ponuda,
 4. Visinu ponuđene cijene,
 5. IBAN računa za povrat iznosa jamčevine,
 6. Ponuda mora biti potpisana ili ovjerena ukoliko su prihvaćeni uvjeti javne prodaje,
 7. U ponudi navesti popis priloga,
 8. Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi.
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
 1. Preslika osobne iskaznice,
 2. Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
 3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.
 
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja, te rezultate javnih ponuda objavljuje na oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Rijeka odmah po završetku nadmetanja.

Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će odabrati onu ponudu koja je ranije pristigla, neovisno da li su ponuditelji osobno prisutni.