I. usmena javna dražba za stranu robu Područnog carinskog ureda Zagreb – terensko vozilo MERCEDES-BENZ ML 320

  • Slika /6956/3.jpg
  • Slika
  • Slika
1. REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU

              KLASA: 415-01/19-02/97

2. MJESTO I VRIJEME PRODAJE VOZILA

Usmena javna dražba održati će se dana 30. listopada 2019. godine u 930 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb, soba 211, drugi kat, Avenija Dubrovnik br.11, 10000 Zagreb.
 
 
3. VRSTA ROBE IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNA PRODAJNA CIJENA, JAMČEVINA
 
     STRANA ROBA - vozilo za registraciju ili za dijelove  (mjesto vozila – car. Skladište Jankomir)
 
Naziv robe Jamčevina
10%
Početna cijena
  1. Terensko vozilo: MERCEDES-BENZ ML 320 (benzin/LPG)
  •  3199 ccm / 160 kW
  • Godina prve registracije: 1999.
  • Broj šasije: WDC1631541X706430
  • Stanje putomjera: 292.711 km
  • Vozilo stranih reg.oznaka – BIH
             (u procjenjenu  vrijednost vozila nisu
              uključena davanja)
510,00 kn
 
 
 
 
5.100,00 kn
 
 
 
 
Napomena: na vozilo se obračunava 10% carine, 25% PDV i poseban porez na motorna vozila - ukoliko se kupuje za registraciju. Ukoliko se kupuje za dijelove na vozilo se obračunava 10% carine i 25% PDV.
 
Jamčevina se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Zagreb na broj računa primatelja HR1810010051784500183, s pozivom na broj HR11 30007-7277-00009719 ili u gotovini na blagajni PCU-a Zagreb, II kat, soba 207 do 30. listopada 2019.g. do 09.15h.
 
Razgledavanje vozila moguće je 28. listopada 2019.g. od 1200 –1300 sati uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 01 6511-591 i 01 6511-592, Područni carinski ured  Zagreb, Odjel za prodaju robe,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb, gdje se mogu dobiti dodatne informacije o vozilu. Vozilo se kupuje po načelu „viđeno kupljeno bez garancije“.
 
Porez na stjecanje ili bilo kakve druge pristojbe plaća kupac.
 
4. UVJETI SUDJELOVANJA  NA USMENOJ JAVNOJ DRAŽBI.
 
Na usmenoj javnoj dražbi mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE.
 
Prije početka usmene javne dražbe ponuditelj Povjerenstvu Područnog carinskog ureda Zagreb prilaže sve isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa i to:
 
 1. presliku identifikacijske isprave
 2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
 3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
 4. izvod iz sudskog  registra tvrtki
 5. broj računa za potrebe povrata jamčevine
 
Za potrebe provedbe dražbe Povjerenstvo sastavlja popis osoba koje su ispunile uvjete da sudjeluju kao ponuditelji.
Na početku dražbe predsjednik Povjerenstva upoznaje prisutne ponuditelje o postupku nadmetanja, određuje minimalno dizanje cijene nakon čega otvara sam postupak usmenog nadmetanja.
U provođenju dražbe roba se prodaje ponuditelji koji je nakon trećeg usmenog javnog poziva na davanje ponude ponudio viši iznos od početne prodajne cijene, odnosno najvišu zadnju ponuđenu cijenu.
O provedbi postupka usmene javne dražbe Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja. Zapisnik potpisuje predsjednik i članovi Povjerenstva te u slučaju da je dražba uspjela i kupac kao i osoba koja je tijekom dražbe izjavljivala prigovor.
Zapisnik se objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave.
Kupac je dužan u roku od tri dana od dana završetka dražbe uplatiti iznos kupovnine (ostvarena prodajna cijena), kao i davanja koja se plaćaju pri puštanju robe u slobodan promet. U protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.