I. Javni poziv za usmenu javnu prodaju osobnog vozila marke VW POLO

Slika /6914/polo.jpg
Područni carinski ured Zagreb izlaže na javnu prodaju usmenom javnom dražbom osobno vozilo marke VW POLO.
 
1. MJESTO I VRIJEME PRODAJE OSOBNOG VOZILA
 
Javna prodaja usmenom javnom dražbom održati će se dana 12. rujna 2019. godine u 9.30 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb, soba 211, drugi kat,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb. 
 
2. VRSTA ROBE IZLOŽENE ZA USMENU JAVNU PRODAJU
 
     Vozilo za registraciju  (mjesto vozila – GP Bregana)
 
Naziv robe Jamčevina
10%
Početna cijena
  1. Osobno vozilo: VOLKSWAGEN POLO
  •  999 ccm / 37 kW
  • Godina prve registracije: 1997.
  • Broj šasije: WVWZZZ6NZWW072289
  • Stanje putomjera: 294.088 km
           (poseban porez uračunat je u prodajnu
            cijenu vozila-vozilo njemačkih reg.oznaka)         
380,00 kn 3.800,00 kn
 
Jamčevina se uplaćuje isključivo uplatom gotovine na blagajni Područnog carinskog ureda Zagreb, Avenija Dubrovnik broj 11, II kat, soba 207 do 12. rujna 2019.g. do 09.15 sati.
 
Razgledavanje vozila moguće je 09. rujna 2019.g. od 12.00 – 13.00 sati uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 01 6511-591 i 01 6511-592, Područni carinski ured  Zagreb, Odjel za prodaju robe,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb, gdje se mogu dobiti dodatne informacije o vozilu.
 
Trošak prodaje za svako motorno vozilo koje se izlaže javnoj prodaji plaća se u paušalnom iznosu od 200,00 kn (temeljem članka 50. stavak 4. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila NN 1/17).
 
Porez na stjecanje ili bilo kakve druge pristojbe plaća kupac. 
 
3. UVJETI SUDJELOVANJA  USMENE JAVNE PRODAJE
 
Na javnoj prodaji usmenom javnom dražbom mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE pod uvjetom da uplate oglasom određenu visinu jamčevine koja iznosi 10% početne prodajne cijene. 
 
4. POSTUPAK USMENE JAVNE PRODAJE
 
Javnu prodaju motornog vozila provodi Povjerenstvo za provedbu javne prodaje oduzete robe Područnog carinskog ureda Zagreb imenovano rješenjem Područnog carinskog ureda Zagreb KLASA: 080-02/14-01/43, URBROJ: 513-02-3000/2-19-4 od 26. ožujka 2019. godine. Povjerenstvo za provedbu javne prodaje odluke donosi većinom glasova i o svom radu sastavlja Zapisnik.
Povjerenstvo je utvrdilo vrijednost motornog vozila za svrhu javne prodaje, odnosno početnu otkupnu cijenu Zapisnikom o utvrđivanju vrijednosti vozila KLASA: 415-01/18-02/654, URBROJ: 513-02-3003/3-19-4 od 30. kolovoza 2019.g. na iznos od 3.800,00 kn. Početna otkupna cijena vozila uključuje iznos posebnog poreza na motorna vozila.
 
Prva javna prodaja provodi se usmenim nadmetanjem ako su najmanje dva ponuditelja uplatila jamčevinu. Smatra se da je prva javna prodaja uspjela ako su najmanje dva ponuditelja s propisano uplaćenom jamčevinom ponudila viši iznos od početne otkupne cijene, odnosno zadnje ponuđene cijene, a kupac je onaj ponuditelj koji je ponudio najviši iznos. Ako prva javna prodaja ne uspije jer javnoj prodaji nisu pristupila dva, nego samo jedan ponuditelj, odmah se zakazuje i provodi druga javna prodaja koja se provodi usmenim nadmetanjem. Smatra se da je druga javna prodaja uspjela ako je najmanje jedan ponuditelj s propisano uplaćenom jamčevinom ponudio viši iznos od početne otkupne cijene, odnosno zadnje ponuđene cijene, a kupac je onaj ponuditelj koji je ponudio najviši iznos. Smatra se da druga javna prodaja nije uspjela ako za motorno vozilo i nakon trećeg javnog poziva na javnoj prodaji nije ponuđen veći iznos od početne otkupne cijene.
 
Ako ponuditelj s propisano uplaćenom jamčevinom aktivno ne sudjeluje  u usmenom nadmetanju prve i druge javne prodaje te ponovljene javne prodaje, odnosno ako ne ponudi viši iznos od početne cijene za motorno vozilo izloženo javnoj prodaji smatra se da je odustao od nadmetanja i gubi pravo na povrat uplaćenog iznos jamčevine. Svaka uplaćena jamčevina na koju je sudionik javne prodaje (ponuditelj koji je uplatio jamčevinu) izgubio pravo povrata smatra se prihodom ostvarenim na javnoj prodaji.
 
Kupac preuzima motorno vozilo u roku od 5 radnih dana od dana provedbe javne prodaje pod uvjetom da je u tom roku na propisani račun uplatio cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom. Ako kupac u roku ne uplati cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine koja se smatra prihodom ostvarenim na javnoj prodaji. U slučaju da kupac u roku ne uplati cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom, javna prodaja se može ponoviti još jedanput i najkasnije u roku od 30 dana od dana provedbe javne prodaje. Kupac potpisom u zapisnik o provedbi javne prodaje potvrđuje da je preuzeo motorno vozilo, a Područni carinski ured Zagreb izdaje potvrdu o provedbi javne prodaje koja obvezno sadrži naznaku da je iznos ostvaren javnom prodajom podmiren i da je tako ujedno plaćen i iznos posebno poreza.