19.11.2021. Tabela UGOVORI - preferencijalni aranžmani