Provedba testiranja rada sustava plavog dizela 24.listopada

Financijska agencija (FINA) će dana 24. listopada 2021. godine provesti testiranje sustava plavog dizela radi osiguravanja sekundarnih lokacija rada za potrebe nesmetanog pružanja usluga u slučaju havarije primarnih lokacija rada.
 

Tijekom provođenja testa neizbježno dolazi do prekida u pružanju usluge. Po planu testiranja, prekidi bi se trebali dogoditi tijekom prijepodneva prilikom isključivanja primarne lokacije (u razdoblju od 08:00 do 12:00 sati), te tijekom poslijepodneva prilikom isključivanja sekundarne lokacije (u razdoblju od 14:00 do 18:00).
 
Kako korisnici prava  ne bi bili zakinuti opskrbom plavog dizela na dan testiranja, korisnike prava upućujemo da unaprijed planiraju opskrbu.
 
 

Stranica