Priopćenje Carinske uprave

Povodom većeg broja medijskih objava u kojima su tijekom jučerašnjeg dana objavljene snimke i informacije o pokušaju uzimanja mita od strane dvaju carinskih službenika na graničnom prijelazu Slavonski Šamac, priopćujemo kako slijedi:
 

Uvodno ističemo da je iz samog sadržaja snimke razvidno skandalozno, sramotno i degutantno postupanje koje nema i ne može imati bilo kakvo opravdanje.
 
Takvo očito besprizorno i skaradno postupanje nanijelo je nemjerljivu štetu carinskoj službi i svim carinskim službenicima koji savjesno obavljaju svoje dužnosti, pri čemu posebno ističemo da Carinska uprava oštro sankcionira svako, pa i najmanje koruptivno postupanje u službi, kao i da službenicima koji se odaju ovakvim i sličnim oblicima nečasnih radnji nema mjesta u carinskoj službi.
 
Sablažnjavajući karakter komunikacije carinskih službenika koje se reflektira iz sadržaja objavljene snimke obvezuje Carinsku upravu da se beskompromisno obračuna s korupcijom u svojim redovima te da utvrdi jasnu crtu razgraničenja između poštenih i savjesnih te korumpiranih službenika kojima nema mjesta u državnoj službi.
 
Carinska uprava je odmah po saznanju da postoji objavljena (audio) snimka konkretnog događaja žurno pokrenula postupak unutarnjeg nadzora i kontrole radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti slučaja.
 
U dosadašnjem tijeku provedbe unutarnjeg nadzora i kontrole nesumnjivo je utvrđen identitet službenica te mjesto događaja, a nastavljaju se provoditi provjere radi preciznog utvrđivanja svih okolnosti događaja (utvrđivanje potrebnih elemenata kako bi se identificirali i ostali sudionici razgovora, provjere tijeka putničkog prometa radi utvrđivanja identiteta prijevoznog sredstva, provjere putem međunarodne suradnje, provjere svih relevantnih službenih evidencija i sl.).
 
S obzirom da je iz dosada utvrđenih okolnosti slučaja razvidno postojanje osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela s obilježjem korupcije, o navedenom događaju je žurno preliminarno pisanim aktom izvješten USKOK te kako je iz same osnovne analize sadržaja snimke i dostupnih informacija sasvim evidentno eklatantno nezakonito postupanje i prekoračenje ovlasti od strane ovlaštenih carinskih službenica s obilježjima korupcije, Carinska uprava je udaljila službenice s poslova graničnog carinskog nadzora.
 
Napominjemo da će po okončanju unutarnjeg nadzora i kontrole, s obzirom na koruptivni karakter postupanja, konkretne službenice biti privremeno udaljene iz državne službe do okončanja disciplinskog postupka, a protiv istih će biti podnesena kaznena prijava USKOK-u.
 
Završno, upućujemo kako su na internetskim stranicama Carinske uprave (https://carina.gov.hr/stop-korupciji/2385) istaknuti dostupni načini prijave nezakonitih radnji carinskih službenika i to putem:  
- besplatnog telefona dostupnog 24 sata - 0800 1 222: prijave nezakonitih radnji
Obrazac za prijavu korupcije
- e-mail adresa: javnost@carina.hr
 
                                                          Ministarstvo financija, Carinska uprava

Stranica