Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz članstva EU (BREXIT) – obavijest o posljedicama povlačenja na trošarinsko postupanje


Ujedinjena Kraljevina napustila je Europsku uniju 1. veljače 2020. i postala „treća zemlja“ odnosno prestala biti članicom Europske unije stupanjem na snagu Sporazuma o povlačenju  Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (SL L 29, 31.1.2020., str. 7.) sklopljenog između Unije i Ujedinjene Kraljevine.

Sporazumom o povlačenju predviđeno je prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2020. tijekom kojeg se pravo Unije i dalje u cijelosti primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini, a što uključuje i primjenu propisa EU-a kojim se uređuje područje trošarina. Istekom prijelaznog razdoblja, Ujedinjena Kraljevina prestaje biti dijelom jedinstvenog tržišta te carinske unije.
 
U svrhu pripreme za promjene koje će nastupiti nakon isteka prijelaznog razdoblja odnosno od 1.1.2021. Europska Komisija je objavila Komunikaciju o spremnosti za kraj prijelaznog razdoblja te sektorske obavijesti o pripravnosti:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_hr

Kako bi se svi dionici uključeni u trošarinsko postupanje, a posebno gospodarski subjekti, odgovarajuće pripremili objavljujemo informacije Europske Komisije o pravnoj situaciji koja će nastupiti nakon isteka prijelaznog razdoblja u području trošarina i pojašnjenja koje se odnose na postupanje u dijelu primjene propisa EU-a u području trošarina (trošarinsko postupanje). Informacije i pojašnjenja sadržane su u Obavijesti Europske komisije od 10.12.2020. koja je dostupna na poveznici:  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/guidance-excise-ongoing-movements_en.pdf

Posebno se skreće pozornost na:
 
  • pojašnjenja u pogledu primjene postupka uvoza / izvoza na unos / iznos robe nakon isteka prijelaznog razdoblja odnosno od 1.1.2021. - točka A. Obavijesti
 
  • pojašnjenja odredbi koje se odnose na kretanja trošarinskih proizvoda između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine koja su nakon isteka prijelaznog razdoblja u tijeku (tzv. „otvorena kretanja“) –  točka B. Obavijesti,
 
  • pojašnjenje primjene Protokola o Irskoj / Sjevernoj Irskoj (koji je sastavni dio Sporazuma) nakon isteka prijelaznog razdoblja odnosno od 1.1.2021.  - točka C. Obavijesti.