Ovlašteni izvoznik za podrijetlo

Ukoliko je povlaštenim režimom koji je Unija sklopila sa trećom zemljom predviđeno da dokaz o podrijetlu može imati oblik izjave o podrijetlu koju sastavlja ovlašteni izvoznik, izvoznici s poslovnim nastanom na području Unije (proizvođači i trgovci) mogu podnijeti zahtjev za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika za podrijetlo.

U svrhu jednoobrazne primjene propisanih odredbi, Europska komisija je na svojim stranicama Link objavila smjernice vezane za ovlaštene izvoznike za podrijetlo.

Predmetnim smjernicama detaljnije su pojašnjeni uvjeti za dobivanje statusa ovlaštenog izvoznika za podrijetlo, izdavanje izjava o podrijetlu te kontrola ispravne uporabe odobrenja statusa ovlaštenog izvoznika za podrijetlo.