Nedostupnost informacijskog sustava

Kronološki prikaz nedostupnosti i poteškoća u radu informacijskog sustava