II Javni poziv za usmenu dražbu , za robu Područnog carinskog ureda Split – tenisice marke CONVERS, 154 para, 18.01.2019.

Povjerenstvo  za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Split ovim putem poziva zainteresirana trgovačka društva i fizičke osobe obrtnike na usmenu javnu dražbu za raznu robu – tenisice marke CONVERS, 154 para

1. REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU   

      415-01/08-02/596

2. MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE

Usmena javna dražba održati će se 18. siječnja 2019. godine u 10,00 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Split, Odjel prodaje robe, Kopilica 47A, Split.
Objava rezultata usmene javne dražbe biti će 18. siječnja 2019. godine na mrežnim stranicama Carinske uprave.

3. VRSTA ROBE IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE I JAMČEVINE - STRANA ROBA

tenisice marke CONVERS, 154 para
 
Početna cijena: 20.020,00 HRK bez davanja ( stopa carine 17% + PDV)
Jamčevina: 10 %   2.002,00 HRK
 
Roba je smještena u Područnom carinskom uredu Split, Odjel prodaje robe, Kopilica 47A, Split.
 
Jamčevina se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Split, broj IBAN HR541001005 1784500214 model HR11 uz poziv na broj 80004-7102-00059618 (za pravne osobe) i uz poziv na broj 80004-7153-00059618 (za obrtnike)
 
Razgledavanje robe moguće uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 021 316 145, Područni carinski ured Split, Odjel prodaje robe, Split.
  
Usmena javna dražba provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije, uz obvezu kupca da u slučaju potrebe ishodi potrebne dozvole ili isprave.

4. POSTUPAK USMENE JAVNE DRAŽBE

Usmenom javnom dražbom roba se prodaje ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu poziva za usmenu javnu dražbu.
 
Prije usmene javne dražbe ponuditelj Područnom carinskom uredu Split, Odjelu za prodaju robe, Kopilica 47A, Split prilaže sve isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa:
 
1. presliku identifikacijske isprave
2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
4. izvod iz sudskog registra tvrtki
5. broj računa za potrebe povrata iznosa jamčevine
 
O provedbi postupka usmene javne dražbe Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave.

Povjerenstvo vrši usmeno nadmetanje na način da Voditelj nadmetanja otvara nadmetanje, upoznaje ponuditelje s postupkom nadmetanja, određuje minimalno dizanje cijene za predmetnu robu dok za maksimalni iznos nema ograničenja.

Voditelj nadmetanja  će nakon što prestane nadmetanje pozvati tri puta ponuđače da korigiraju ponudu. Nakon trećeg poziva  biti će  odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju Povjerenstvo unosi u zapisnik.