ZAPISNIK o prodaji putem usmene javne dražbe Područni Carinski ured Split, 10.01.2019.

Predmet prodaje:

-  KABELSKE SPOJNICE za plastične kabele sa ili bez armature i sa vijčanim    spojnim čahurama, nazivni napon 1 kV, oznaka proizvoda POLJ-01/4x4-16 20 kom
 -  KABELSKI ZAVRŠETAK za 1-žilni plastični kabel, vanjska ugradnja, nazivni napon 35 kV, oznaka proizvoda POLT-42D/1xO  13 kom,
- SERVISNA SPOJNICA za 1-žilni plastični kabel, nazivni napon 35 kV,  oznaka proizvoda REPJ-36B/1xU  22 kom i
 - EKRANIZIRANI PRIKLJUČNI ADAPTER (T-natični) za 1-žilni plastični kabel, nazivni napon 35 kV, oznaka proizvoda RSTI-CC-5654-CEE01 2 kom.
 

Početna vrijednost:

3.500,00 kn
 (bez davanja)

Javna prodaja:        prva                         druga                                treća x

R.b.

Ponuđač:

Ponuđena cijena:

1.
 
 
 
 

ŠARE d.o.o. za trgovinu i usluge, Ulica XVI 99, Zemunik Donji
 

3.700,00 kn
(bez davanja)
 
 

 
Popis uplatitelja jamčevine koji gube pravo na povrat jamčevine sukladno članku 34. pravilnika o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom:

 
 
 
 

 
Predmet prodaje prodan je ponuđaču koji je ponudio najveći iznos:
 

Kupac 1:
Adresa:
Konačna cijena:

ŠARE d.o.o. za trgovinu i usluge, Ulica XVI 99, Zemunik Donji
 

4.749,90 kn ( sa davanjima)
 

         
Kupac se potpisom na ovaj zapisnik obvezuje u roku od tri dana od javne prodaje, odnosno od dana završetka postupka po uloženom prigovoru, uplatiti kupoprodajni iznos na račun Područnog carinskog ureda Split broj IBAN HR 541001005 1784500214 uz poziv na broj HR 11 80004-7153-00038718 u ukupnom iznosu od 4.749,90 kn (carina 2,7% 99,90 kn, PDV 950,00 kn i vrijednost robe 3.700,00 kn). U protivnom gubi status kupca. Ponuditelju koji nije kupio robu sukladno članku 34. Pravilnika o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom vratit će se uplaćena jamčevina u nominalnom iznosu bez prava obračuna kamata.
                                                                                                           

Prigovor podnio:

Odluka povjerenstva:

 

 

 

 

 

 

 

Javna prodaja:

Razlog neuspjeha javne prodaje:

Uspjela         X

Neuspjela  

 
Usmena javna dražba obavljena je dana: 10.01.2019. od 10:30 sati!