Specifične carinske kvote

Zakonodavstvo Europske Unije sadrži posebne odredbe za određene kvote (tzv. specifične kvote). Te posebne odredbe definirane su u raznim uredbama, odlukama i drugim aktima Zajednice.

U nastavku se navode pojašnjenja o postupanju pri podnošenju zahtjeva za specifične kvote.

Informacija o načinu izračuna količine robe u dodatnoj jedinici mjere KGMS za kvote rednog broja 09.7226, 09.7235, 09.7307, 09.7311 i 09.7533