Stopa zatezne kamate

Sukladno čl. 114. Carinskog zakonika Unije u određenim je slučajevima propisano naplaćivanje zatezne kamate na iznose uvozne ili izvozne carine. Stopa koja se primjenjuje u određenom razdoblju (na godišnjem nivou), prikazuje se u nastavku.