Stopa zatezne kamate

Za države članice čija je valuta euro, stopa zatezne kamate utvrđuje se temeljem čl. 114. st. 1. drugog podstavka Carinskog zakonika unije, odnosno u pitanju je stopa zateznih kamata jednaka stopi objavljenoj u Službenom listu EU-a, Serija C, koju je ESB primijenila za svoje glavne operacije refinanciranja, uvećanoj za dva postotna boda.