Prodaja trošarinskih proizvoda i proizvoda koji podliježu posebnim porezima na tržnicama i mjestima prigodne prodaje

Obavijest o mogućnostima prodaje trošarinskih proizvoda i proizvoda koji podliježu posebnim porezima na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe, manifestacije i slično) te na drugim mjestima 

Trošarinski proizvodi - alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine i energenti

 • DOPUŠTENA je prodaja trošarinskih proizvoda na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe, manifestacije i slično) te na drugim mjestima, samo ako su ispunjeni uvjeti propisani posebnim propisima u odnosu na obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje računa, kao i uvjeti propisani posebnim propisima koji se na bilo koji način odnose na trošarinske proizvode
 • NE POSTOJI OBVEZA PRIBAVLJANJA PISANE SUGLASNOST carinskog ureda za prodaju trošarinskih proizvoda (pa tako i alkohola i alkoholnih pića) na tržnicama i mjestima gdje se može prigodno trgovati
 • OBVEZA je osoba koje upravljaju poslovanjem tržnica i trgovačkih centara te koje organiziraju prigodno trgovanje, kao i nadležnih tijela jedinica lokalne samouprave osigurati da se na tržnicama, prostoru trgovačkih centara i mjestima prigodne prodaje u svemu poštuju odredbe Zakona o trošarinama te su obvezni onemogućiti njegovo kršenje
 • NEZAKONITA je i KAŽNJIVA prodaja trošarinskih proizvoda na tržnicama i mjestima gdje se može prigodno trgovati te na drugim mjestima protivno odredbama posebnih propisa, odnosno osobe koji prodaju trošarinske proizvode moraju ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima, i to kako slijedi:
 • biti registrirani za djelatnost trgovine, odnosno za obavljanje kupnje i prodaje robe sukladno uvjetima propisanim Zakonom o trgovini i propisima donesenim na temelju Zakona o trgovini
 • obavljanje neregistrirane djelatnosti je zabranjeno sukladno odredbama Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti
 • obveza izdavanja računa provodi se sukladno odredbama Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u
 • prodaja robe za gotovinu i provedba postupka fiskalizacije propisana je Zakonom o fiskalizaciji  u prometu gotovinom
 • Zakonom o vinu propisana je između ostalog i obveza obilježavanja markicama, odnosno vrpcama vina koje će biti u prometu
 • poštivati odredbe Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
 • Zakonom o trošarinama i Pravilnikom o trošarinama propisane su obveze u vezi prijave djelatnosti i registracije trošarinskih obveznika, kao i označavanja i stavljanja u promet alkohola i alkoholnih pića i duhanskih prerađevina
 • OBRAČUNAVA i NAPLAĆUJE se trošarina na trošarinske proizvode koji su predmet nezakonitog postupanja
 • ODUZIMAJU se trošarinski proizvodi koji se zateknu u nezakonitoj prodaji u tržnicama i neposredno oko tržnica te na mjestima gdje se može prigodno trgovati, kao i drugim mjestima
 • Za nepoštivanje zakonskih odredbi propisana je novčana kazna - za pravnu osobu u iznosu od 660,00 do 265.440,00 eura, odnosno za odgovornu osobu u pravnoj osobi kao i fizičku osobu u iznosu od 390,00 do 13.270,00 eura
 • Za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi te fizičku osobu koje upravljaju poslovanjem tržnica i/ili trgovačkih centara i/ili koje organiziraju prigodno trgovanje te odgovornu osobu u nadležnom tijelu jedinice lokalne samouprave zapriječena je novčana kazna od 660,00 do 13.270,00 eura ako ne onemoguće postupanje protivno odredbama Zakona o trošarinama
 

Proizvodi koji podliježu posebnim porezima - kava i bezalkoholna pića 

 • DOPUŠTENA je prodaja predmeta oporezivanja na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe i slično) te na drugim mjestima, samo ako su ispunjeni uvjeti propisani posebnim propisima u odnosu na obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje računa, kao i uvjeti propisani posebnim propisima koji se na bilo koji način odnose na predmete oporezivanja
 • NE POSTOJI OBVEZA PRIBAVLJANJA PISANE SUGLASNOSTI carinskog ureda za prodaju predmeta oporezivanja na tržnicama i mjestima gdje se može prigodno trgovati, odnosno DOPUŠTENA je prodaja predmeta oporezivanja na mjestima gdje se može prigodno trgovati uz odluku propisanu posebnim propisima u kojem slučaju se smatra da je izdana pisana suglasnost nadležnog carinskog ureda prema mjestu prodaje u kojoj se navode uvjeti pod kojima je prodaja dopuštena
 • DOPUŠTENA je prodaja proizvoda koji podliježu posebnim porezima u prodavaonicama-prodajnim objektima smještenim na prostoru tržnice koji ispunjavaju propisane minimalno-tehničke uvjete i izdaju račun u smislu posebnih propisa
 • NEZAKONITA je i KAŽNJIVA prodaja predmeta oporezivanja na tržnicama i mjestima gdje se može prigodno trgovati te na drugim mjestima protivno odredbama posebnih propisa, odnosno osobe koje prodaju predmete oporezivanja moraju ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima, i to kako slijedi:
 • biti registrirani za djelatnost trgovine, odnosno za obavljanje kupnje i prodaje robe sukladno uvjetima propisanim Zakonom o trgovini i propisima donesenim na temelju Zakona o trgovini
 • obavljanje neregistrirane djelatnosti je zabranjeno sukladno odredbama Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti
 • obveza izdavanja računa provodi se sukladno odredbama Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u
 • prodaja robe za gotovinu i provedba postupka fiskalizacije propisana je Zakonom o fiskalizaciji  u prometu gotovinom
 • OBRAČUNAVA i NAPLAĆUJE se posebni porez na kavu i bezalkoholna pića koji su predmet nezakonitog postupanja
 • ODUZIMAJU se proizvodi koji podliježu posebnim porezima koji se zateknu u nezakonitoj prodaji u tržnicama i neposredno oko tržnica te na mjestima gdje se može prigodno trgovati, kao i drugim mjestima
 • OBVEZA je fizičkih i pravnih osoba koje upravljaju poslovanjem tržnica i koje organiziraju prigodno trgovanje te nadležnih tijela jedinica lokalne samouprave da osiguraju da se na tržnicama i mjestima prigodne prodaje poštuju odredbe Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, odnosno da onemoguće nezakonitu prodaju proizvoda koji podliježu posebnim porezima
 • Za nepoštivanje zakonskih odredbi propisana je novčana kazna - za fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 260,00 do 2.650,00 eura, odnosno od 260,00 do 6.630,00 eura za pravnu osobu
 • Za pravnu osobu zapriječena je novčana kazna u iznosu od 260,00 do 6.630,00 eura, a od 260,00 do 2.650,00 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi te fizičku osobu koje upravljaju poslovanjem tržnica i/ili koje organiziraju prigodno trgovanje te odgovornu osobu u nadležnom tijelu jedinice lokalne samouprave ako ne onemoguće postupanje protivno odredbama Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

 

Propisi:

Zakon o trošarinama (NN  106/18., 121/19. i 144/21) i Pravilnik o trošarinama (NN 1/19., 1/20., 22/22. i 114/23. )
Zakon o trgovini (NN 87/08., 96/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19., 32/20. i 33/23) i propisi doneseni na temelju Zakona o trgovini
Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/11. i 66/19.)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19., 138/20., 39/22, 113/22, 33/23. i 114/23) i Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14., 130/15., 115/16., 1/17., 41/17., 128/17., 106/18.,1/19., 1/20., 138/20., 1/21., 73/21., 41/22, 133/22, 43/23. i  1/24)
Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12., 115/16., 106/18., 121/19., 138/20. i 114/23.)
Zakon o vinu (NN 32/19.)
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (NN 45/17. i 114/18.)
Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (NN 72/13., 121/19. i 22/20.), Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (NN 101/16. i 37/20.)
Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića (NN 156/22.)