Špekulativne zalihe

Uputa o provedbi Uredbe o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 20. lipnja 2013. godine Uredbu o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera („Narodne novine“ broj 77/13) koja između ostalog uređuje mehanizme nadzora i kontrole formiranja zaliha pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, načine i kriterije za utvrđivanje špekulativnih zaliha, te utvrđivanja pravnih i fizičkih osoba koje su formirale špekulativne zalihe, naknade i načini naplate i druge potrebne mjere od značenja za kontrolu zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.


Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju aktivirani su posebni mehanizmi koji imaju za cilj utvrditi vlasnike prekomjernih i špekulativnih zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera stvorenih pred ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Stoga pravne i fizičke osobe koje su u svezi s svojom djelatnosti (trguju, proizvode ili na bilo koji način u proizvodnji koriste neke od proizvoda navedenih u Uredbi) vlasnici proizvoda navedenih u Uredbi, moraju količinu istih popisati u priložene Excel tablice i dostaviti Carinskoj upravi: