Riječ ravnatelja

Poštovani posjetitelji,
 
Dobro došli!
 
Web stranice Ministarstva financija, Carinske uprave omogućuju vam da jednostavno i kvalitetno, u realnom vremenu, imate dostupnost svih važnih informacija i tema iz djelokruga rada Carinske uprave.
 
Iako vrlo složeni sustavi kao što su carinsko, trošarinsko i nadzorno postupanje koje provodi Carinska uprava, putem prepoznatljivog i preglednog web sučelja, omogućavaju građanima i gospodarstvenicima približiti pojedine proceduralne obveze i pojasniti postupke, te samim time skratiti vrijeme i omogućiti široku dostupnost obavljanja pojedine formalnosti.
 
Takve pogodnosti digitalnih tehnologija pridonose i smanjenju administrativnih opterećenja, ali i otklanjaju potencijalne nejasnoće u komunikaciji te ubrzavaju mogućnosti dobivanja pravovremene, ujednačene i transparentne usluge.   
Primjene europskog i nacionalnog carinskog, trošarinskog i poreznog zakonodavstva, iziskuju jasne, pravovremene i dostupne informacije.
Informacijska tehnologija koju danas koristi Carinska uprava posebice u primjeni koncepta e- Carina, a i s njom povezani svi ostali informatički sustavi, među kojima i funkcionalnosti ove web stranice, omogućavaju krajnjim korisnicima neprekidnu dostupnost i pravovremenost svih servisa i informacija relevantnih za postupanje, a ujedno pružaju i standardizirano, moderno i jednostavno informiranje o funkciji, nadležnostima i lokaciji ustrojstvenih jedinica Carinske uprave.

Razvoj i sve raširenije korištenje novih informacijskih tehnologija potiče i Carinsku upravu da kontinuirano razvija i prilagođava svoje djelovanje i u budućnosti, te time omogućava širu dostupnost pružanja brzih i pouzdanih usluga u kontekstu poticanja pozitivne poduzetničke okoline i razvoja standarda dostupnosti e-javnih usluga građanima i gospodarstvu.

Obveza u održanju kontinuiteta modernizacije Carinske uprave, te približavanje putem web stranica svih novosti iz djelokruga rada, biti će nam neprestani izazov.
 
Ravnatelj Carinske uprave