Kulturna dobra

Izvoz i uvoz kulturnih dobara

Kulturna dobra mogu se iznositi samo privremeno, a mogu se iznositi i/ili unositi u Republiku Hrvatsku samo uz predočenje dozvole ili potvrde nadležnog tijela.
 
  • Privremeni izvoz kulturnih dobara izvan područja Republike Hrvatske u treće zemlje obavlja se uz predočenje dozvole za izvoz kulturnoga dobra.
  • Privremeno iznošenje kulturnih dobara u države članice Unije obavlja se uz predočenje dozvole za iznošenje kulturnog dobra.
  • Za uvoz/unošenje odnosnih dobara u Republiku Hrvatsku putnik (strani ili hrvatski državljanin) mora posjedovati odgovarajuću dozvolu nadležnog državnog tijela zemlje iz koje se dobro iznosi.

Za dobra koja nisu kulturna dobra, ali je to zbog njihovih svojstava dvojbeno, nadležno tijelo može na zahtjev osobe koja ih namjerava iznijeti iz zemlje izdati ispravu kojom potvrđuje da se ne radi o kulturnom dobru te stoga nema zapreke za izvoz/iznošenje predmeta iz Republike Hrvatske.

Nadležno tijelo u RH je konzervatorski odjel Ministarstva kulture na području kojega se kulturno dobro nalazi, a za područje grada Zagreba Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode.