Oružje

Unos i iznos oružja

Preko državne granice građani mogu prenositi samo one vrste oružja i pripadajućeg streljiva koje se prema odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana ("Narodne novine" br. 94/18; 42/20) mogu nabavljati i posjedovati.

Hrvatski državljani i državljani trećih zemalja prilikom prelaska državne granice dužni su oružje i pripadajuće streljivo prijaviti graničnoj policiji.

Unos i iznos oružja i streljiva preko državne granice dopustiti će se samo ako je putnik unos prethodno prijavio graničnoj policiji i za njega dobio odgovarajuće odobrenje (za vrste oružja i streljiva za koje nije potrebno odobrenje, granična policija mora ovjeriti ispravu o nabavci-račun). Iznošenje oružja i streljiva može se izvršiti samo uz posjedovanje oružnog lista.

Putnici koji imaju boravište u inozemstvu mogu radi lova privremeno unositi lovačko oružje i streljivo ako im je ono upisano u putnu ispravu, a u protivnom moraju ishoditi odgovarajuće zasebno odobrenje postaje granične policije na posebnom obrascu.

Hrvatski državljani koji iznose oružje i pripadajuće streljivo u treće zemlje i državljani trećih zemalja koji unose oružje i pripadajuće streljivo u Republiku Hrvatsku mogu u svrhu lova preko državne granice prenositi do tri komada lovačkog oružja, 500 komada streljiva za lovačko oružje s glatkim cijevima te 100 komada streljiva za lovačko oružje s užlijebljenim cijevima, bez mogućnosti prodaje oružja i streljiva.

Oružje i pripadajuće streljivo može se prenositi preko državne granice samo na međunarodnim graničnim prijelazima, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

 Granična policija privremeno će oduzeti oružje i streljivo hrvatskom državljaninu ili državljaninu treće zemlje koji prilikom prelaska državne granice oružje i streljivo ne prijavi na graničnom prijelazu i pohraniti ga do okončanja prekršajnog postupka.