Fizičke osobe

Mjere carinskog nadzora provode se nad putnicima koji putuju iz RH/EU u treće zemlje ili iz trećih zemalja u RH/EU te nad robom koju pri tome prenose.